AQUA Logic - Inline - inbouw-waterfilter - Camper

De AQUA Logic Inline - C-Ultra is een waterfilter dat tussen het waterleidingwerk van een bestaand waterdruksysteem kan worden gemonteerd. Toepassingen zijn voor caravan, camper of plezierjacht, of elke situatie waar de reguliere watervoorziening niet betrouwbaar is door vervuiling en/of besmetting van drinkwater.
Lees de gehele handleiding goed door voordat het filter in gebruik wordt genomen.

Eigenschappen
2in1: C-Ultra filterelement:
1. Actieve kool cilinder met een poriegrootte van 1 micron
De actieve kool bestaat uit 100% organisch materiaal (kokosnoot-bast) en heeft een zeer hoog adsorptievermogen voor geur, kleur en smaak, metalen zoals lood, alsook gisten, chloor, medicijnresten andere chemicaliën.

2. Ultrafiltratie membranen met een poriegrootte van 0,03 micron
Filtert: Pathogene organismen: Log 6 bacteriereductie: >99,9999% (o.a. Cholera, Shigella, Tyfus, Klebsiella Terrigena, Legionella en e. Coli) en Cysten / Protozoa (waaronder o.a. Giardia en Cryptosporidium)
Micro- en Nano plastics vanaf een grootte van 0,03 micron (300 nanometers)

Dit filter is in staat om veilig en schoon drinkwater van hoge kwaliteit te produceren. Het fil