Kabeldiktes berekenen camper inbouw en juist zekeren apparatuur

Met deze tips bepaal je de dikte van kabels en zeker je verbruikers goed af

Geschreven door: Dasja

Als je een elektraschema voor de camper hebt opgesteld dan is het bepalen van kabeldiktes van belang. De factoren afstand, maximale stroomsterkte (ampère) en spanning (voltage) hebben invloed op de dikte van de bekabeling (draaddoorsnede in mm2).

Waarom moet je hier eigenlijk rekening mee houden? Het gevaar van te dunne bekabeling is dat de stroomsterkte die erdoorheen loopt te veel is en de kabel te warm wordt. Hierdoor kunnen de draden gaan smelten met brand of kortsluiting tot gevolg. De stroom die door een kabel loopt ondervindt weerstand. Hoe langer en dunner de kabel, hoe meer weerstand. De juiste draaddoorsnede wordt ook nog bepaald door het spanningsverlies dat ontstaat door de stroom die door de kabel loopt.

De formule om kabeldikte te berekenen

Berekening: Draaddoorsnede (mm2) = (2 x lengte kabel x aantal ampère x soortelijke weerstand van de kabel) / (max. toelaatbaar spanningsverlies in V)

“Om het veel makkelijker te maken gebruikten wij deze draadcalculator. Je geeft hier de voltage, ampère en aantal meters op en er wordt direct berekend hoe groot de draaddoorsnede moet zijn. Deze draadcalculator houdt rekening met een spanningsverlies van ongeveer 10%. Rond altijd af naar boven voor zekerheid.”

Wil je liever een vuistregel onthouden dan mag je uitgaan van 5 ampère per 1mm2.

Tip: de uitgerekende draaddoorsnede (mm2) geldt zowel voor de rode draad als de zwarte draad. Twijfel je of de kabel wel dik genoeg is? Kies dan voor veiligheid en pak een grotere draaddoorsnede. Het is beter om een te dikke dan een te dunne kabel te plaatsen.

Let op: hou kabels met verschillende voltages (12, 24 of 230) van elkaar gescheiden. Dus plaats deze niet bij elkaar in een kabelgoot.

De juiste zekering bepalen

Het is aan te raden om elk apparaat apart te zekeren. Zo bouw je extra veiligheid in. Het lijkt heel logisch om te kijken naar het verbruik van het apparaat en daar je zekering op af te stemmen maar je dient ook te kijken naar de kabeldikte. Je wilt immers dat de kabels niet te warm worden en dus niet meer dan de maximale ampère door kan voeren. Doordat de draaddoorsnedes zijn afgestemd op de door te voeren stroomsterkte en de lengte kun je nu met de volgende berekening de juiste zekering bepalen.

Ampères (zekering) = (0,6 x standaard diameter) / (2 x lengte kabel x 0,022)</