Kabeldiktes berekenen camper inbouw en juist zekeren apparatuur

Met deze tips bepaal je de dikte van kabels en zeker je verbruikers goed af

Geschreven door: Dasja

Als je een elektraschema voor de camper hebt opgesteld dan is het bepalen van kabeldiktes van belang. De factoren afstand, maximale stroomsterkte (ampère) en spanning (voltage) hebben invloed op de dikte van de bekabeling (draaddoorsnede in mm2).

Waarom moet je hier eigenlijk rekening mee houden? Het gevaar van te dunne bekabeling is dat de stroomsterkte die erdoorheen loopt te veel is en de kabel te warm wordt. Hierdoor kunnen de draden gaan smelten met brand of kortsluiting tot gevolg. De stroom die door een kabel loopt ondervindt weerstand. Hoe langer en dunner de kabel, hoe meer weerstand. De juiste draaddoorsnede wordt ook nog bepaald door het spanningsverlies dat ontstaat door de stroom die door de kabel loopt.

De formule om kabeldikte te berekenen

Berekening: Draaddoorsnede (mm2) = (2 x lengte kabel x aantal ampère x soortelijke weerstand van de kabel) / (max. toelaatbaar spanningsverlies in V)

“Om het veel makkelijker te maken gebruikten wij deze draadcalculator. Je geeft hier de voltage, ampère en aantal meters op en er wordt direct berekend hoe groot de draaddoorsnede moet zijn. Deze draadcalculator houdt rekening met een spanningsverlies van ongeveer 10%. Rond altijd a